โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จำนวนคนดู:1,846 193

คุรุสภา จับมือ กสศ.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู

คุรุสภา จับมือ กสศ.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู

คุรุสภา จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู พร้อมชูความสำเร็จ “โครงการทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น” 4 ปี ปั้นแม่พิมพ์ 1,172 คน เมื่อวันที่ 24 ส.ค. สำนักงานเลขาธิการครุสภา ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา…

บอร์ดก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 2566ให้หน่วยงาน ศธ. 16,019 อัตรา

บอร์ดก.ค.ศ.คืนอัตราเกษียณ 2566ให้หน่วยงาน ศธ. 16,019 อัตรา

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ….

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย จำนวนคนดู:1,846 187

ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเอกสาร

ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเอกสาร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่สนใจและสมัครใจ เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดดังสิ่งมาด้วย ๑…

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดจัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและชุมชนและปลูกฝังและสืบทอดคุณลักษณะพอเพียงให้กับผู้เรียนโดยมีนายภานุเดช​ เจริญพันธ์ุวงค์​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธาน ผู้ปกครองนักเรียน ทีมงานครูแดร์ สภ.เมืองมหาสารคาม ชมรมภูมิปัญญาอีสาน จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดและชมรมเมืองตักสิลากรีฑาท้องถิ่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนคนดู:1,846 174

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity…