โทร

088-554-7398

ที่อยู่

74 ซอยนครสวรรค์ 2/10 ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
44000

อีเมล

thetsabanbanmadschool@gmail.com