กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดจัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและชุมชนและปลูกฝังและสืบทอดคุณลักษณะพอเพียงให้กับผู้เรียนโดยมีนายภานุเดช​ เจริญพันธ์ุวงค์​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธาน ผู้ปกครองนักเรียน ทีมงานครูแดร์ สภ.เมืองมหาสารคาม ชมรมภูมิปัญญาอีสาน จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดและชมรมเมืองตักสิลากรีฑาท้องถิ่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม