• สีเทา หมายถึง มีความเป็นกลาง ความสงบ
  • สีแสด หมายถึง ความอบอุ่น ความรุ่งโรจน์