โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร