โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมดจัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและชุมชนและปลูกฝังและสืบทอดคุณลักษณะพอเพียงให้กับผู้เรียนโดยมีนายภานุเดช​ เจริญพันธ์ุวงค์​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธาน ผู้ปกครองนักเรียน ทีมงานครูแดร์ สภ.เมืองมหาสารคาม ชมรมภูมิปัญญาอีสาน จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดและชมรมเมืองตักสิลากรีฑาท้องถิ่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม

เรียนรู้วิถีชีวิตวิถีข้าว

เรียนรู้วิถีชีวิตวิถีข้าว

 วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นางณัฏฐาดารุณี ศรีเคน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ลงมือดำนาเรียนรู้วิถีชาวนา โดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการดำนา ตั้งแต่ขั้นตอนการถอนกล้า แยกกล้า มัดกล้า ตลอดจนลงมือดำนา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านจากชุมชนบ้านแมด ช่วยสอนลงมือปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้…

การประชุมคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ 3/2566​ ณ​ ห้องประชุมอาคาร1​ โรงเรียน​เทศบาล​บ้าน​แมด

การประชุมคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ 3/2566​ ณ​ ห้องประชุมอาคาร1​ โรงเรียน​เทศบาล​บ้าน​แมด

3​ สิงหาคม​ 2566​ การประชุมคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ 3/2566​ ณ​ ห้องประชุมอาคาร1​ โรงเรียน​เทศบาล​บ้าน​แมด

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ เก่งดีมีสุข

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ เก่งดีมีสุข

29 มิถุนายน 2566 ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ เก่งดีมีสุข